Boka

Ahrons Skriv- & Tolkservice

Sandfjärdsgatan 33

120 56 Årsta


Telefon: 070-770 53 14

E-post:  AST@ahron.se

Välkommen med din förfrågan


Bokning av


• Tolk

För teckenspråkstolkning och dövblindtolkning inom många ämnesområden


Föreläsare

Önskas föreläsare om teckenspråk, teckenspråkstolkning eller dövblindtolkning så lämnar vi gärna kostnadsförslag.


• Konsult

Behöver ni stöd i utveckling av tolkservice eller utvärdering av tolkinsatser vid till exempel arbetsprov, lämnar vi gärna kostnadsförslag.

Till ovanstående priser tillkommer moms och minsta debiterad tid är en timme. Ahrons Skriv- & Tolkservice har F-skattsedel.