Om

Ahrons Skriv- & Tolkservice

Sandfjärdsgatan 33

120 56 Årsta


Telefon: 070-770 53 14

E-post:  AST@ahron.se

Ahrons Skriv- & Tolkservice är en enskild firma som ägs och drivs av mig, Thomas Ahron. Företaget erbjuder i första hand tolkservice och med det menas tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska samt svenskt teckenspråk och engelska. Detta gäller även dövblindtolkning.


Genom åren har jag specialiserat mig på det tekniska området och då i synnerhet dataområdet. Inom dövblindtolkningen ligger specialiseringen på centraltolkning.Under de  40 åren som jag varit verksam tolk har jag arbetat med det mesta som har att göra med teckenspråkstolkning.


• Frilanstolk, tolkchef, utbildningstolk.


• Haft flera internationella tolkuppdrag, t.ex i EU-sammanhang, världskongresser för döva och världskongresser för dövblinda.


• Ordförande, kassör, ledamot i Sveriges teckenspråkstolkars förening, STTF.


• Ansvarig utgivare för STTF:s medlemstidning Tolktrycket.


• Arbetat med tolkfrågor på Tolk- och Översättarinstitutet, TÖI.


• Arbetat i TÖI:s teckenspråkstest.


• Arbetat med slutprov för tolkutbildningen på Örebro folkhögskola


• Genom SIDA, utvecklat en kursplan för en tolkutbildning på Sri Lanka.


• Utbildat och föreläst om tolkning.Ahrons Skriv- & Tolkservice har varit anlitad av


• Flertal universitet och högskolor, exempelvis Stockholms universitet och Göteborgs universitet.


• Flertal folkhögskolor, exempelvis Västanviks folkhögskola och Väddö folkhögskola.


• Flertal landsting, exempelvis Örebro läns landsting och Stockholms läns landsting.


• Flertal organisationer, exempelvis SHIA, SIDA och SDR och World Federation of the Deaf.


Jag har eller har haft avtal med

•Tolkcentralen i Uppsala

•Tolkcentralen i Stockholm

•Tolkcentralen i Falun

•AB Stockholmstolkarna


Ahrons Skriv- & Tolkservice har F-skattsedel